Fără categorie

Apelul unui Cetatean European: DEMISIA LUI V. PONTA

Deoarece V. Ponta nu isi poate scrie singur demisia, mama mea a initiat un demers international pe care l-a expediat catre: CEDO,  Dl. Martin Schultz – Presedinte Parlament European, Dl. Jean-Claude Juncker – Presedinte Comisi Europeana, D-na Angela Merkel – Cancelarul Germaniei, Dl. David Cameron – Primul Ministru al Marii Britanii,  ambasadele Germaniei, Marii Britanii, Frantei.
Daca sunteti de acord, va rog sa va alaturati prin forta Dumneavoastra mediatica acestui demers pentru ca el sa ajunga in presa interna si internationala.
Va multumesc anticipat.

Continutul  demersului se gaseste si sub forma unei petitii in link-ul de mai jos: 

http://www.petitieonline.net/petitie/demisia_lui_v_ponta-p61413141.html

APEL URGENT LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI LA REPREZENTANȚII TUTUROR STATELOR SALE
În România, membră a U.E., în 2 și 16 noiembrie 2014,  DREPTUL UMAN ȘI CONSTITUȚIONAL DE A VOTA a fost GRAV ÎNCĂLCAT ȘI FURAT, de către prezentul  GUVERN condus de către dl. V. Ponta.
Uitați-vă ce s-a întâmplat cu cetățenii români,CETĂȚENI EUROPENI, care au stat la rând pentru dreptul lor de a vota, ÎN PROPRIILE DUMNEAVOASTRĂ ȚĂRI. Oamenii au stat la coadă zeci de ore, mulți dintre ei fără a ajunge să voteze!!!
Uitați-vă cu atenție ce s-a întâmplat în România, o fraudă imensă comisă asupra procesului de votare, de către guvern. Actualul Prim ministru V. Ponta și Ministrul Afacerilor Externe, AU MINȚIT TOT TIMPUL! Literalmente mințit, chiar dacă pentru voi, ca reprezentanți și cetățeni europeni, este împotriva tuturor credințelor Dumneavoastră să credeți acest lucru! FACEȚI UN EFORT ȘI VERIFICAȚI!  Este strigător la cer ce s-a întâmplat!!! Priviți cu proprii dumneavoastră ochi la toate mărturiile video și  mai presus de toate VEȚI SIMȚI FIORI UMANI !
ÎNTREBAȚI-VĂ, CA REPREZENTANȚI AI UNIUNII EUROPENE,  ca ființe umane care trăiesc în 2014, și apoi, CA FACTORI DECIZIONALI POLITICI CUM SĂ ACȚIONAȚI PENTRU A APĂRA ONOAREA GRUPULUI EUROPEAN!
Apoi ca factori politici, vă rog, ACȚIONAȚI CORESPUNZĂTOR!
Există directive europene cum să omori porcii pentru carne … Dar …
UNIUNEA EUROPEANĂ  TREBUIA SĂ FII ADOPTAT LEGI COMUNE, MINIMALE, dar PRECISE CARE SĂ FIE IMPLEMENTATE OBLIGATORIU ÎN TOATE STATELE EUROPENE, PENTRU A RIDICA DEMOCRAȚIILE FRAGILE LA UN NIVEL DECENT DE  DEMOCRAȚIE!
Sper într-o ACȚIUNE URGENTĂ DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ, O CORECȚIE A SITUAȚIEI PREZENTE GRAVE,  prin Consiliul Europei, Parlamentul European, Comisia Europeană, CEDO, Avocatul Poporului European, și până atunci, sper că nu veți „strânge mâinile” la propriu și la figurat, cu actualul Guvern Ponta!
Mai mult, INSIST ÎN SANCȚIONAREA GUVERNULUI CONDUS DE DL. PONTA – un plagiator rușinos care umilește spiritul de dreptate și drepturile omului, esențiale pentru o lume civilizată.
ÎNTOARCEȚI-I SPATELE ȘI OBLIGAȚI-L SĂ DEMISIONEZE IMEDIAT!
Semnat:
Dr. Ana-Maria Enea
UN CETĂȚEAN EUROPEAN
și sper că în numele milioanelor de oameni cu bun simț elementar

URGENT  APPEAL  TO  EUROPEAN UNION  AND  ALL  ITS   STATES’ REPRESENTATIVES

In Romania, a member of E.U, on 2nd and 16th of November 2014, THE HUMAN AND CONSTITUTIONAL RIGHT TO VOTE has been GRAVELY ENCROACHED ON, STOLE, WALKED UPON by the present GOVERNMENT led by mr. V Ponta.

Look what hapenned with the Romanians citizens, EUROPEAN CITIZENS, who had been queuing for their right to vote, in YOUR OWN COUNTRIES. People had been queuing dozens of hours , many of them without getting to vote !!!

Look closely what  happened in Romania , an immense fraud committed upon the process of voting , by the Romanian government. Our present Prime Minister Ponta, and the Foreign Affairs Minister, HAVE BEEN LYING ALL ALONG ! Literally lying, even if for you, as European representatives and citizens, is against your all beliefs to believe this!  MAKE AN EFFORT AND CHECK ! It is outrageous what happened  !!!!! Watch with your own eyes at all the video proves and you will, first of all, FEEL HUMAN SHIVERS !

ASK YOURSELF, AS EUROPEAN UNION REPRESENTATIVES, as human beings living in 2014, and then, as POLITICAL DECISIONS FACTORS  HOW TO ACT TO DEFEND THE HONOUR OF THE EUROPEAN GROUP!

Then, as political factors, please, ACT ACCORDINGLY !

There are European directives how to kill the pigs for pork meat … But …

EUROPEAN UNION SHOULD HAVE ADOPTED COMMON, MINIMAL, but PRECISE LAWS, TO BE ENFORCED IN ALL EUROPEAN STATES, TO HEIGHTEN THE FRAIL DEMOCRACIES TO A DECENT LEVEL OF DEMOCRACY !

I hope for  AN URGENT ACTION FROM YOUR PART, A CORRECTION OF THE PRESENT, GRAVE SITUATION,  throughout the European Council, European Parliament, European Commision, CEDO, European Ombudsman, and until then  you would not  ” shake hands” again, literraly and metaphorically, with the actual Mr. Ponta  Government !

Even more, DO SANCTION THIS  GOVERNMENT LED BY MR. PONTA,- an shameful plagiarist who humiliates the spirit of justice and human rights, essential for a civilised world.
TURN YOUR BACK ON HIM, AND MAKE HIM RESIGN IMMEDIATELY!

Signed:

Dr. Ana-Maria Enea
AN EUROPEAN CITIZEN
hopefully in the name of millions of people with elementary common sense

Standard

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s